Evaluation :
Commentaires : 0

Pays du spot Amerikaanse windmotor bij De Veenhoop
GoogleMaps : 53.1024761, 5.9683228
Wikipédia

 •  Télé-pilote : methinx
 •  Date : 14/12/2018
 •  Type : Insolite
 •  Accessibilité : Accès à pied < 1 000 m.
 •  Plafond de vol : 120 m. max.
 •  Fiche de vol : Fiche de vol
 •  Lien Vidéo
 •  Notes :

  De molen is een grote maalvaardige Amerikaanse windmotor van het merk Herkules, type Metal... [+]

 • De molen is een grote maalvaardige Amerikaanse windmotor van het merk Herkules, type Metallicus. De molen werd vervaardigd bij de Deutsche Windturbinen Werke in Dresden en geïmporteerd door de handelsmaatschappij R.S. Stokvis en Zonen uit Rotterdam. Hij heeft een windrad van 30 bladen en een diameter van 11 meter.

  De molen werd oorspronkelijk in 1921 geplaatst voor de bemaling van de 391 ha grote polder De Hoge Warren.[1] Hij deed als zodanig dienst tot 1962, toen hij werd vervangen door een elektrisch gemaal. Een jaar later werd de windmotor door een particulier aangekocht, die hem voor toekomstige generaties wilde bewaren. De kosten daarvoor bleken echter hoog. In 1996 verkeerde de molen in dusdanig slechte staat, dat hij om erger te voorkomen werd gesloopt en opgeslagen. Hij werd voor het symbolische bedrag van één gulden verkocht aan een andere particulier. Deze werd verplicht de molen te restaureren, maar ook hij kon de kosten daarvan niet opbrengen. Na bemiddeling van de gemeente Smallingerland werd de windmotor vervolgens - wederom voor één gulden - verkocht aan de huidige eigenaar, de Stichting It Damshûs, die in Nij Beets een openlucht-veenderijmuseum exploiteert. Deze liet de molen restaureren. In 2000 werd de windmotor opnieuw in gebruik genomen op zijn huidige locatie enkele honderden meters ten noordoosten van De Veenhoop. Daar bemaalt hij aan de Binnenringvaart de Groote Veenpolder, die deel uitmaakt van het natuurontwikkelingsproject Petgatten De Feanhoop van It Fryske Gea.
  De windmotor, die wordt beheerd door het Wetterskip Fryslân, is aangewezen als rijksmonument. Hij is niet te bezichtigen.
RAPPEL : Les informations affichées ici sont publiées à titre indicatif. Le télé-pilote sera entièrement responsable de sa pratique et devra, au delà des informations trouvées ici, s'informer sur d’éventuelles restrictions liées au spot concerné. Drone-spot.tech se dégage de toute responsabilité à ce sujet.

La réglementation présente sur la carte ci-dessous est publiée à titre indicatif. Conformément à l'article 15 paragraphe 1 ou 2 du Journal officiel de l'EU, les États membres définissant des zones géographiques des fins de géovigilance 'drone' doivent veiller à ce que les informations relatives aux zones géographiques 'drone', y compris leur durée de validité, soient rendues publiques dans un format numérique, unique et commun dès le 1 janvier 2022.

DateLever de soleil *Coucher de soleil *
dimanche 10 décembre 202307:38:2315:19:09
lundi 11 décembre 202307:39:2915:18:58
mardi 12 décembre 202307:40:3215:18:50
mercredi 13 décembre 202307:41:3215:18:47
jeudi 14 décembre 202307:42:2815:18:47
vendredi 15 décembre 202307:43:2215:18:51
samedi 16 décembre 202307:44:1315:18:58

(*) Heure universelle

L'indice K (K-Index), et par extension l'indice Kp ('Planetary K-Index'), sont utilisés pour exprimer la magnitude des tempêtes géomagnétiques.
L'indice K est un excellent indicateur des perturbations du champ magnétique terrestre. Les drones, et en particulier leurs aides au pilotage, utilise la réception satellitaires (GPS).
La qualité de réception peut être altérée par ces perturbations.

Commentaires, Photos supplémentaires

Page WikipediaDescription
De Veenhoop De Veenhoop est un village situé dans la commune néerlandaise de Smallingerland, dans la province de la Frise. Son nom en frison est De Feanhoop. Le , le village comptait habitants.
Oudega (Smallingerland) Oudega est un village situé dans la commune néerlandaise de Smallingerland, dans la province de la Frise. Son nom en frison est Aldegea. Le , le village comptait habitants.
Smalle Ee Smalle Ee est un village situé dans la commune néerlandaise de Smallingerland, dans la province de la Frise. Son nom en frison est Smelle Ie. Le , le village comptait habitants.
Earnewâld Earnewâld est un village situé dans la commune néerlandaise de Tytsjerksteradiel, dans la province de la Frise. Son nom en néerlandais est Eernewoude. Le , le village comptait habitants.
Nij Beets Nij Beets est un village situé dans la commune néerlandaise d'Opsterland, dans la province de la Frise. Son nom en frison est Nij Beets. Le , le village comptait habitants. (...)
by GeoNames

Pour commenter, vous devez être enregistré. Vous pouvez vous connecter ou créer un compte :

Merci pour votre commentaire, il est désormais publié. Notre équipe a été informée et va le vérifier.
S'il est inapproprié, il pourra être modéré.